Szkolny Klub Wolontariatu

Głównym zadaniem Szkolnego Wolontariatu jest uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych ludzi, kształtowanie postaw empatii, aktywizowanie społeczności szkolnej w podejmowaniu działań na rzecz potrzebujących pomocy oraz kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych. Działania Szkolnego Wolontariatu adresowane są do osób potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym oraz zgłaszanych w ogólnopolskich akcjach charytatywnych, społeczności szkolnej oraz wolontariuszy. Do […]