Podsumowanie zbiórki baterii

Zbiórki surowców wtórnych: baterii w roku szkolnym 2022/2023 – podsumowanie. Ochrona środowiska to temat, w który inwestujemy kilkudziesięciu lat działalności świetlicy szkolnej. Naszą misją jest edukacja i troska o środowisko. Mając świadomość, jak ważne jest podnoszenie świadomości ekologicznej najmłodszych, od lat organizujemy i wdrażamy akcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz realizujemy tematykę z zakresu […]

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne: Wymagania edukacyjne są dostępne dla Rodziców i Uczniów są dostępne u wychowawcy klasy i  u nauczyciela danych zajęć edukacyjnych  Zostały przesłane do rodziców przez e-dziennik.