Pamiętaj, żeby…

BEZWZGLĘDNIE: PRZESTRZEGAJ …. PAMIĘTAJ, ŻE…. ZADBAJ O….   Bezwzględnie: przestrzegaj regulaminów przyjętych w szkole pamiętaj o wywiązywaniu się z obowiązków szkolnych postępuj zgodnie z dobrem społeczności szkolnej dbaj o honor i tradycje szkoły dbaj o piękno mowy ojczystej dbaj o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób godnie, kulturalnie zachowuj się w szkole i poza […]

STRÓJ UCZNIA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO

Zadbaj o schludny i estetyczny wygląd. Zadbaj o odświętny strój na wszystkie uroczystości szkolne oraz egzaminy. Codzienny strój ucznia powinien czysty, schludny, skromny i w stonowanych kolorach. W stroju codziennym i galowym niedopuszczalne jest  eksponowanie dekoltów, odkrytych brzucha, czy pośladków. Garderoba nie może być przezroczysta, ubranie ma zasłaniać bieliznę. Nie nosi się żadnego nakrycia głowy. […]

NAGRODY I KARY

Za rzetelną naukę i wzorową postawę, za wybitne osiągnięcia, za dzielność i odwagę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody: pochwałę wychowawcy wobec klasy, pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów i nauczycieli, list pochwalny do rodziców; dyplom uznania; nagrodę rzeczową; świadectwo z biało-czerwonym paskiem; odznakę Łukasiewiczowską złotą, srebrną lub brązową; stypendium burmistrza, ministra właściwego do spraw […]

WAŻNE TELEFONY – GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – tel. 116 111 (czynny 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę) ITAKA – Antydepresyjny telefon zaufania – tel. 22 484 88 01 – czynny od poniedziałku do piątku od 15:00 do 20:00 ITAKA – Telefon Zaufania Młodych – tel. 22 484 88 04 dyżury psychologów od poniedziałku do soboty, od […]