Opiekunki SKO  na uroczystej  gali w Warszawie

    Kolejny duży sukces odniosła nasza Szkolna Kasa Oszczędności w Ogólnopolskim Konkursie SKO dla szkół i nauczycieli za rok szkolny 2022/2023. W konkursie należało wykazać się całorocznymi działaniami związanymi między innymi z edukacją ekonomiczną, popularyzacją SKO i prowadzeniem bloga na platformie Szkolne blogi.pl     Szkoła zdobyła nagrodę II stopnia, a opiekunki SKO Ewa Bukowicz i Iwona […]

X Konkurs Matematyczno – Ekonomiczny SKO

X Konkurs Matematyczno – Ekonomiczny SKO  w ZSP Brzesko   Dnia  29 maja  2023r. w ZSP  w Brzesku odbył się  X Międzyszkolny Konkurs Matematyczno-Ekonomiczny SKO dla uczniów klas szóstych organizowany przez opiekunki SKO naszej szkoły Ewę Bukowicz i Iwonę Haber. Głównym celem konkursu było kształtowanie zainteresowań tematyką ekonomiczną wśród uczniów oraz doskonalenie umiejętności wykorzystania wiedzy […]

Regulamin Szkolnej Kasy Oszczędności

Regulamin Szkolnej Kasy Oszczędności Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brzesku Szkolna Kasa Oszczędności (SKO) działa pod patronatem PKO BP. Członkiem SKO może być każdy uczeń klas I-VI w wieku 6-13 lat, którego rodzice/prawni opiekunowie wyrażą zgodę poprzez wypełnienie stosownego oświadczenia. SKO Konto dla Ucznia umożliwia gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych oraz korzystanie z innych usług […]

Witamy w zakładce SKO

Głównym celem prowadzenia Szkolnej Kasy Oszczędności jest wyrobienie nawyku oszczędzania wśród dzieci naszej szkoły. Uczniowie biorą udział w wielu akcjach związanych z pozyskiwaniem funduszy, w akcjach charytatywnych, działaniach na rzecz środowiska i szkoły. Uczestniczą w konkursach związanych z SKO ucząc się w ten sposób gospodarowania pieniędzmi, przedsiębiorczości i wytrwałości w gromadzeniu środków finansowych.   Nasza […]