Wielkość czcionki:
 • A  A  A  A  
Wielkość czcionki:
 • A  A  A  A  

DYŻUR WAKACYJNY

Zespół Szkolno-Przedszkolny Publiczne Przedszkole nr 2 w Brzesku

pełni dyżur wakacyjny w terminie

29.07 – 9.08.2024 r.

Informacje o pracy przedszkola i dokumenty dla Rodziców znajdują się w plikach zamieszczonych poniżej.

 

Harmonogram dyżuru wakacyjnego innych placówek zamieszczony jest w Zarządzeniu Burmistrza Brzeska.

Wymaganą dokumentację należy składać w przedszkolu   od 15 maja 2024 r. do 31 maja 2024 r.

 

Informacja dla Rodziców o funkcjonowaniu Publiczne Przedszkola nr 2 w Brzesku
w okresie wakacyjnym
od 1 lipca 2024 r. do 25 sierpnia 2024 r.

 

sporządzona na podstawie § 12 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019., poz.502)

Okres wakacyjnej pracy przedszkola nie jest okresem adaptacji dla nowoprzyjętych dzieci, które będą uczęszczać do przedszkola od września 2024 r.

Zasady przyjmowania dziecka do przedszkola w okresie od 1 lipca 2024 r. do 25 sierpnia 2024 r.:

 1. Rodzice zgłaszają do wychowawcy wolę uczęszczania dziecka do swojego Przedszkola wg harmonogramu ustalonego przez Organ Prowadzący.
 2. Jeśli przedszkole posiada wolne miejsca może przyjąć w trakcie pracy podczas wakacji dzieci z innych przedszkoli z terenu Gminy Brzesko. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor przedszkola.
 3.  Zapisy dzieci z innych przedszkoli Gminy Brzesko na wolne miejsca będą przyjmowane w okresie od 15 maja do 31 maja 2024 r.. Decyduje kolejność złożenia kompletnej dokumentacji.
 4. Zapisów na ten sam okres dokonujemy tylko w jednym przedszkolu.

 

Organizacja pracy w okresie wakacyjnym:

 1. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.45 do 16.00 od poniedziałku do piątku, w okresie od 29 lipca 2024 r. do 9 sierpnia 2024 r.
 2. Grupa przedszkolna liczy 25 dzieci.
 3. Organizujący pracę Przedszkola w okresie wakacyjnym zastrzega możliwość zmian w obrębie grup funkcjonujących w przedszkolu w bieżącym roku szkolnym – możliwość łączenia dzieci z różnych grup zbliżonych wiekowo.
 4. W tworzeniu grup uwzględniany będzie podział wiekowy – grupa 3-4 latków oraz 5-6 latków.
 5. Pobyt dzieci w przedszkolu w okresie wakacji odbywa się bez korzystania z czytnika elektronicznego.
 6. Zasady odpłatności:
  Opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie pobierane są z dołu za ubiegły miesiąc i należy je wnosić w terminie do 15-go dnia następnego miesiąca. Za każdy dzień zwłoki w płatności naliczane są odsetki zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej. Za dzień wniesienia opłaty uznaje się dzień, w którym opłata wpłynęła na konto.
 7. Rodzice wnoszą opłatę za korzystanie z wyżywienia 10 zł – dzienna stawka żywieniowa i godzin dodatkowo płatnych (1 zł za każdą zadeklarowaną i rozpoczętą godzinę dodatkową ponad podstawę programową). Rodzice dzieci sześcioletnich (realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego) wnoszą opłatę jedynie za wyżywienie według stawki obowiązującej w Przedszkolu.
 8. W przypadku posiadania przez rodziców karty „Brzeska Rodzina Trzy Plus” należy ten fakt potwierdzić, składając odpowiednie dokumenty.
 9. W przypadku posiadania decyzji o przyznaniu dofinansowania obiadów przez MOPS należy ten fakt potwierdzić.
 10. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania zadeklarowanego w Porozumieniu czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

 

DOKUMENTY:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA – wakacje (1)

Skip to content