Wielkość czcionki:
  • A  A  A  A  
Wielkość czcionki:
  • A  A  A  A  

Kuźnia literacka – działalność i osiągnięcia

„[…] pisarzem zostaje się, tylko pisząc.”
/Éric-Emmanuel Schmitt/

Kuźnię Literacką tworzą uczniowie naszej szkoły, którzy chcą się uczyć nowych rzeczy,
doskonalić to, co już potrafią, a także współpracować z innymi i pomagać im w rozwijaniu
swoich talentów, umiejętności humanistycznych w szczególności z języka polskiego, historii,
ale też z filozofii, komunikacji, kultury. Nasza Kuźnia to przestrzeń dla wszystkich uczniów,
którzy lubią obserwować, myśleć, rozmawiać, którzy chcą pisać i podzielić się swoją
twórczością z innymi.
Zadaniem uczniów w ramach Kuźni Literackiej jest udział w konkursach, przygotowywanie
i przeprowadzanie wywiadów z różnymi osobami, a także opracowywanie reportaży, których
temat sami wybierają. Prace konkursowe, wywiady i reportaże uczniowie mogą
przygotowywać indywidualnie lub w zespołach – doświadczeni uczą tych, którzy dopiero
rozpoczynają pracę w ramach Kuźni.
We wrześniu 2022 roku ukazał się pierwszy tom serii „Kuźnia Literacka” (rocznik) – można
wypożyczyć go w bibliotece szkolnej ZSP oraz w Bibliotece Publicznej w RCKB. W
roczniku znalazły się teksty uczniów, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami
czytelniczymi, umiejętnościami i spostrzeżeniami, nadając im wartą uwagi formę literacką
lub publicystyczną. To w szczególności teksty laureatów i finalistów konkursów
powiatowych, wojewódzkich
i ogólnopolskich.

Osiągnięcia i działania uczniów pracujących w ramach Kuźni Literackiej:
W roku szkolnym 2021/2022
1. Udział uczniów w Małopolskim Konkursie Języka Polskiego (czterech uczestników). Dwie
uczennice przeszły do etapu rejonowego, jedna zdobyła tytuł finalisty.
2. Zdobycie tytułu „Mistrza Ortografii” przez uczennicę klasy 8f w XIX Gminnym Konkursie
Ortograficznym „Mistrz Ortografii”.
3. Zdobycie przez uczennicę klasy 8a I miejsca w V Międzypowiatowym Konkursie
Recytatorskim poezji Tadeusza Kryzi.

4. Uczennica klasy 8a zdobyła III miejsce w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim
„Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego” (kategoria formalna). Udział brały dwie
uczennice (klasa 8a i 8f).
5. Udział uczennicy klasy 8a w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Tadeusza Staicha
na wiersz o tematyce górskiej.
6. Zaplanowanie, przeprowadzenie, opracowanie i opublikowanie na stronie szkoły trzech
wywiadów – z wicedyrektorem Marią Stolińską, dyrektorem Ewą Łupińską-Toroń, z
laureatką ogólnopolskiego konkursu literackiego Antoniną Rosą.
7. Opracowanie i opublikowanie tekstów publicystycznych, wierszy i opowiadań.
W roku szkolnym 2022/2023:
1. Zdobycie tytułu „Mistrza Ortografii” przez uczennicę klasy 8b w XX Gminnym Konkursie
Ortograficznym „Mistrz Ortografii”.
2. Udział uczniów w szkolnym konkursie poetyckim organizowanym przez bibliotekę szkolną
i zdobycie I miejsca przez uczennicę kl. 4c.
3. Udział w ogólnopolskim Konkursie Literackim Twórczości Dzieci i Młodzieży „Liryczne
Jasło” 2023.
4. Udział uczennicy kl. 8b w XIX Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Obraz a słowo.
Literacki opis dzieła malarskiego”.
5. Zdobycie przez uczennicę i ucznia klasy 8b III miejsca w ogólnopolskim konkursie „Kresy
– polskie ziemie wschodnie w XX w.” – kategoria praca pisemna: „Ostatnia tarnopolanka –
rozmowa z Marią Zacharą. Wywiad z komentarzem historycznym”.
6. Zaplanowanie, przeprowadzenie, opracowanie dwóch wywiadów – z ks. Wojciechem
Wernerem oraz phm. Bartłomiejem Turlejem, Komendantem Hufca ZHP Brzesko im.
Mikołaja Kopernika i Szczepu Czarnego im. Bohaterów Państwa Podziemnego.
7. Udział uczniów w warsztatach reportażowych w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Brzesku – Oddział dla Dzieci prowadzonych m. in. przez pana Konrada Wójcika
– dziennikarza BIM-u.

8. Udział w spotkaniu autorskim z Barbarą Sadurską.

Opiekun grupy: Magdalena Zachara

Zespół Kuźni Literackiej w roku szkolnym 2022/2023:

Klasa VIII:

Zofia Pacura – redaktor naczelna grupy
Julia Nadolnik – zastępca redaktora naczelnego
Igor Grzyb
Aleksander Struzik

Klasa IV:

Barbara Węgrzyn
Emilia Frys
Wiktoria Korbaś
Zofia Habel
Julia Potoczek

Skip to content