Wielkość czcionki:
 • A  A  A  A  
Wielkość czcionki:
 • A  A  A  A  

Pamiętaj, żeby…

BEZWZGLĘDNIE:

 • PRZESTRZEGAJ ….
 • PAMIĘTAJ, ŻE….
 • ZADBAJ O….

 

Bezwzględnie:

 • przestrzegaj regulaminów przyjętych w szkole
 • pamiętaj o wywiązywaniu się z obowiązków szkolnych
 • postępuj zgodnie z dobrem społeczności szkolnej
 • dbaj o honor i tradycje szkoły
 • dbaj o piękno mowy ojczystej
 • dbaj o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
 • godnie, kulturalnie zachowuj się w szkole i poza nią
 • okazuj szacunek innym – dorosłym i rówieśnikom
 • pamiętaj, że na terenie szkoły nie wolno korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych
 • reaguj na negatywne zachowania swoich kolegów, nie pozostawaj biernym świadkiem
 • korzystaj z szatni
Skip to content