Wielkość czcionki:
 • A  A  A  A  
Wielkość czcionki:
 • A  A  A  A  

NAGRODY I KARY

Za rzetelną naukę i wzorową postawę, za wybitne osiągnięcia, za dzielność i odwagę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:

 • pochwałę wychowawcy wobec klasy,
 • pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów i nauczycieli,
 • list pochwalny do rodziców;
 • dyplom uznania;
 • nagrodę rzeczową;
 • świadectwo z biało-czerwonym paskiem;
 • odznakę Łukasiewiczowską złotą, srebrną lub brązową;
 • stypendium burmistrza, ministra właściwego do spraw oświaty lub ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Za nieprzestrzeganie Statutu szkoły uczeń może być ukarany poprzez:

 • rozmowę ostrzegawczą z wychowawcą klasy
 • pisemne upomnienie wychowawcy klasy
 • ostrzeżenie ustne dyrektora szkoły
 • naganę dyrektora szkoły
 • wykonanie określonych prac porządkowych na rzecz szkoły
 • być przeniesiony do równoległej klasy
 • zgłoszenie sprawy na policję lub do Sądu Rodzinnego
 • przeniesienie do innej szkoły decyzją Kuratora Oświaty
Skip to content