Wielkość czcionki:
 • A  A  A  A  
Wielkość czcionki:
 • A  A  A  A  

“Wróbelka Elemelka poznajemy ,z nim przygody dzielić chcemy”

W roku szkolnym 2022/2023 grupa „ Misie ‘’ bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Wróbelka  Elemelka  poznajemy ,z nim przygody dzielić chcemy”

 Założenia i cele projektu

Głównym założeniem projektu „Wróbelka Elemelka poznajemy, z nim przygody dzielić chcemy” jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, rozbudzenie ciekawości przyrodniczej, promowanie czytelnictwa, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie , poznanie roli wróbli w naszym życiu.

Cele główne:

 • budzenie zaciekawienia otaczającym światem,
 • rozwijanie zdolności poznawczych,
 • poznawanie rzeczywistości przyrodniczej poprzez

obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie,

 • wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie,
 • wyrabianie właściwego stosunku do otaczającej przyrody,
 • właściwe reagowanie na cierpienie ludzi i zwierząt,
 • dostrzeganie zależności pomiędzy stanem naturalnego środowiska a zdrowiem człowieka,
 • wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru, takich jak: chęć niesienia pomocy

potrzebującym, oszczędność, gospodarność, empatia,

 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez dokonywanie odpowiednich wyborów,
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów przyrodniczych,
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych
Skip to content