Wielkość czcionki:
  • A  A  A  A  
Wielkość czcionki:
  • A  A  A  A  

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Dzieci na scenie” Edycja II

I ORGANIZATOR PROJEKTU:
1. Organizatorem projektu jest „Na przedszkolnej scenie” oraz Przedszkole Miejskie
nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Smoka Felusia w Mielcu.
Autorkami projektu są nauczycielki wychowania przedszkolnego w Przedszkolu
Miejskim nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Smoka Felusia w Mielcu:
– Sylwia Bacewicz
– Ewelina Kozłowska
– Elżbieta Słomba
– Joanna Maciałe

Cele główne:
– tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość
estetyczną;
– zaspokajanie potrzeby tworzenia sztuki;
– wzmacnianie wiary we własne możliwości;
Cele szczegółowe:
– kształtowanie umiejętności wyrażania emocji przy pomocy technik teatralnych;
– kształtowanie odpowiednich umiejętności i zachowań społecznych;
– wzmacnianie poczucia uczestnictwa w grupie;
– kształcenie kompetencji medialnych;
– zewnętrzna promocja placówek oświatowych;
– wymiana doświadczeń między nauczycielami z różnych placówek

Skip to content