Wielkość czcionki:
  • A  A  A  A  
Wielkość czcionki:
  • A  A  A  A  

“Gramy w Zielone” – Ogólnopolski projekt ekologiczny

Całe przedszkole zostało zgłoszone do projektu   

     

“Mamy tylko jedną Ziemię,

a jej przyszłość zależy od każdego,

na pozór niewielkiego, ludzkiego działania,

zależy od każdego z nas.”

Florian Plit

 

Informacje podstawowe

– Autorzy projektu – Karina Perkowska, Martyna Michna

– Organizator projektu –Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Jasia i Małgosi,

  1. Tysiąclecia 84a, 40-871 Katowice

– Termin realizacji – wrzesień 2022 – maj 2023

 

Głównym celem projektu jest rozwijanie postawy  odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Cele szczegółowe projektu:

– zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ochrony środowiska naturalnego;

– budzenie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody;

– tworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą i dokonywania

obserwacji zjawisk. przyrodniczych występujących w różnych porach roku;

– przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości o ekosystemach, obiektach

i zjawiskach przyrodniczych znajdujących się w najbliższym środowisku.

– poznanie znaczenia zieleni dla zdrowia człowieka,

–  kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko

–  uświadomienie i upowszechnianie wiedzy o segregacji odpadów, wdrożenie do

selektywnej zbiórki odpadów przez cały rok

– rozumienie potrzeby pomagania zwierzętom w czasie zimy, dokarmianie ptaków

– rozwijanie zainteresowań dzieci źródłem pochodzenia żywności

– zapoznanie dzieci z podstawowymi zadaniami ochrony zwierząt

– kształtowanie postaw twórczych w kontaktach z przyrodą,

– rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody

Skip to content