Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Brzesku


-->

Ramowy rozkład dnia


RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH (3-4 lata)

PRZEBYWAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU 9 GODZIN 


 

7:00   -   8:00    

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

8:00   -   8:15    

Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę).

8:15   -   8:30     Przygotowanie do śniadania
8:30   -   9:00     Śniadanie
9:00   -   9:30     Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
9:30   -   10:15     Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
10:15   -   11:45    

Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.

11:45   -   12:00     Przygotowanie do obiadu.
12:00   -   12:30     Obiad
12:30   -   13:45     Odpoczynek po obiedzie.
13:45   -   14:00     Przygotowanie do podwieczorku
14:00   -   14:15     Podwieczorek
14:15   -   16:00    

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich potrzeb i możliwości.
Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek).

Poszczególne godziny ramowego rozkładu dnia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji.
Zajęcia specjalistyczne odbywają się w ciągu 9 godzin pracy przedszkola.

 


 RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI STARSZYCH (5-6 lat)

PRZEBYWAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU 9 GODZIN 


 

7:00   -   8:00    

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy swobodne, spontaniczne.

8:00   -   8:20    

Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę).

8:20   -   8:30    

Przygotowanie do śniadania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych,
wdrażanie zasad higieny, kulturalnego zachowania i estetyki.

8:30   -   8:50     Śniadanie
8:50   -   10:50    

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą wg planów
miesięcznych, zgodnie z realizacją Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.
Działania plastyczno – konstrukcyjne. (w wolnym czasie zabawy swobodne)

10:50   -   11:50     Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.
11:50   -   12:00    

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne.

12:00   -   12:30     Obiad. Kształtowanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków.
12:30   -   13:00     Odpoczynek po obiedzie. Zajęcia relaksacyjne.
13:00   -   13:50    

Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia grafomotoryczne, utrwalanie poznanych
wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej
(ewentualne czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne w Sali.

13:50   -   14:00    

Przygotowanie do podwieczorku.

14:00   -   14:15     Podwieczorek
14:15   -   16:00    

Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez dostarczanie różnorodnych bodźców podnoszących jego kompetencje i umiejętności. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i zabawy zbiorowe w małych zespołach lub indywidualne.

               

Poszczególne godziny ramowego rozkładu dnia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji.
Zajęcia specjalistyczne odbywają się w ciągu 9 godzin pracy przedszkola.

 

 

www.sp2brzesko.pl © 2015

Design & Coding: Dawid Kokoszka

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr.2
im. Ignacego Łukasiewicza
ul. Królowiej Jadwigi 18, 32-800 Brzesko
tel.: (14) 686-35-20
(14) 686-35-30
e-mail: szkp2brzesko@onet.pl