Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Brzesku


-->

Świetlica

Dziecko chce, by je traktować poważnie,
żąda zaufania, wskazówki i rady.
Janusz Korczak

        Świetlica szkolna jest placówką wychowania pozalekcyjnego dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Brzesku. Pracuje według Rocznego Planu Pracy Opiekuńczo-Wychowawczej 2017/2018 oraz SPWP. Mogą z niej korzystać dzieci, których rodzice złożyli karty uczestnictwa.
        Świetlica jest czynna od godziny 6.45 do 16.00. Działa w oparciu o opracowany regulamin i plan pracy, który dostosowany jest do ilości dzieci przebywających w niej
w konkretnych godzinach lekcyjnych. Zajęcia świetlicowe mają zarówno charakter indywidualny, jak i grupowy. Odbywają się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć. Tematyka zajęć uwzględnia kalendarzowy układ roku.

        Do świetlicy szkolnej zapisanych zostało 315 dzieci, w tym 49 uczęszcza do niej okazjonalnie. Powstało w sumie 11 grup, w tym 2 integracyjne. Nasze zajęcia odbywają się
w jednej sali, natomiast pomoc w odrabianiu zadań domowych, w nauce oraz organizowanie pracy indywidualnej odbywa się w salach lekcyjnych po zakończonych lekcjach. Wychowankowie mogą sami wybrać zajęcia, w których chcą uczestniczyć i które są zgodne
z ich zainteresowaniami.
        Celem nadrzędnym pracy świetlicy jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej rozwój osobowości dzieci. Podopieczni uczestniczą w zajęciach, mogą zjeść obiad na stołówce szkolnej i odrobić zadania, korzystając z porad i pomocy nauczycieli. Zajęcia świetlicowe zapełniają dzieciom czas, rozwijają ich kreatywność, poszerzają wiedzę z zakresu różnych dziedzin, a podczas zabaw i zajęć w grupie rozwijają ich zainteresowania, uczą poprawnych relacji społecznych. Dzięki nim poznają się i integrują. W świetlicy prowadzone są zajęcia rozwijające umiejętności manualne, samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela, wypowiadania się na dowolny i zadany temat, formułowanie pytań i odpowiedzi na pytania, a także umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy oraz zajęcia pobudzające ekspresję twórczą. Organizowanie czasu wolnego odbywa się więc poprzez różnego rodzaju zabawy, gry, zajęcia sportowe, plastyczne i techniczne. Ponadto organizowane są różnego rodzaju konkursy. Dzieci uczestniczą także w konkursach organizowanych przez MOK
w Brzesku, SCE w Tarnowie.
        Współpracujemy z SU, pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas. Prace dzieci wystawiane są na kiermaszach świątecznych. Podczas różnorodnych zajęć kształtowane są umiejętności współżycia 
i współdziałania w grupie rówieśniczej. Na bieżąco udzielana jest podopiecznym pomoc 
w rozwiązywaniu problemów. Stale uwrażliwia się dzieci na wartości uniwersalne jak dobro, troska, przyjaźń, koleżeństwo, odpowiedzialność, dzielenie się z innymi i wzajemną pomoc
w różnych sytuacjach. Zajęcia sportowe wdrażają dzieci do spędzania czasu w sposób aktywny.

        Wychowawcy świetlicy w myśl słów Janusza Korczaka chcą: … dać dziecku całe powietrze, słońce, całą życzliwość, jaka mu się należy, niezależnie od zasług czy win, zalet czy przywar.

Wychowawcy świetlicy: Biernat Urszula, Gibas Elżbieta, Góra Lidia, Kania Katarzyna, Kołodziej Konrad, Kozub Seweryn, Pabian Marian, Piotrowska-Wróbel Joanna, Pytel Patrycja, Urbańska Magdalena, Zaleśna Kornelia

 

Plan zajęć dnia

6.45  – 9.00 Wypoczynek na materacach, relaks przy muzyce, gimnastyka poranna, zabawy relaksacyjne, integracyjne, rozmowy z dziećmi. Gry, zabawy stolikowe i konstrukcyjne według własnych zainteresowań. Zajęcia indywidualne.
       
9.00 –  11.00 Realizacja zajęć programowych, odrabianie zadań domowych, zajęcia okolicznościowe, artystyczne, inscenizacje. Zajęcia indywidualne, gry i zabawy edukacyjne, przygotowanie do obiadu, odpoczynek.
       
11.00 14.00 Zabawy, gry i ćwiczenia gimnastyczne, zajęcia taneczne, artystyczne, zajęcia na świeżym powietrzu, projekcja filmów i bajek dla dzieci. Realizacja zajęć programowych (plastyczne, muzyczne, czytelnicze), gry dydaktyczne, pogadanki, rozmowy, konkursy, quizy. Pomoc w odrabianiu zadań domowych.
       
14.00  – 16.00 Gry i zabawy stolikowe, zabawy z ortografią, zajęcia ruchowe, zajęcia indywidualne, zajęcia sportowe, zabawy integracyjne, nauka własna, głośne czytanie opowiadań, bajek dla dzieci, gry edukacyjne, zajęcia komputerowe.

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2018/2019

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

 

www.sp2brzesko.pl © 2015

Design & Coding: Dawid Kokoszka

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr.2
im. Ignacego Łukasiewicza
ul. Królowiej Jadwigi 18, 32-800 Brzesko
tel.: (14) 686-35-20
(14) 686-35-30
e-mail: szkp2brzesko@onet.pl